Stichting LVO

Stichting LVO

LVO geeft Limburg toekomst!

Het Sint-Maartenscollege is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig.

Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.

Bevoegd gezag

LVO is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO.
LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO

Bezoekadres

Mercator 1

6135 KW  Sittard

Postadres

Postbus 143

6130 AC  Sittard

Telefoon 046-4201212

College van bestuur

De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter (vanaf 1-10-2019)

Mevrouw S. Holtjer

 

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl. U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl

Privacyverklaring LVO

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring vermelden we welke gegevens we verzamelen en vastleggen wanneer u onze website(s) gebruikt en/of wanneer u zich inschrijft bij één van onze scholen. Ook verduidelijken we waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo bent u precies op de hoogte van onze werkwijze. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de scholen die bij LVO horen. Wees u ervan bewust dat Stichting LVO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Onze volledige privacy statement leest u hier:

https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/