Stichting LVO

LVO geeft Limburg toekomst!

Het Sint-Maartenscollege is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig.

Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.

Bevoegd gezag

LVO is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO.
LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO

Bezoekadres

Mercator 1

6135 KW  Sittard

Postadres

Postbus 143

6130 AC  Sittard

Telefoon 046-4201212

College van bestuur

De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter (vanaf 1-10-2019)

Mevrouw S. Holtjer

 

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl. U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl