Missie

Onze missie? Dat elke leerling na het doorlopen van zijn of haar middelbare schoolcarrière op het Sint-Maartenscollege, uitstekende kansen heeft in het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Dat doen wij door doel- en toekomstgericht te werken.

Een veilig schoolklimaat

Het Sint-Maartenscollege is meer dan een plek om te leren, het is ook een plek waar een leerling zich ontwikkelt tot ‘mens’. Daarom speelt veiligheid en warmte bij ons een grote rol, o.a. door de rol van de mentor. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op onze school prettig en veilig voelt. Dat is dé basis om het beste uit jezelf te halen.

Sociaal en emotionele groei

Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van jongeren, is het meegeven van sociale waarden zoals verantwoordelijkheid, respect en behulpzaamheid net zo belangrijk. Zowel in het dagelijkse schoolleven als in specifieke vakken zoals b.v. levensbeschouwing, ethiek en filosofie (L.E.F.) besteden wij hier heel veel aandacht aan.

Een actief en stimulerend schoolklimaat

Wij stimuleren onze leerlingen tot een actieve leerhouding door hen ruimte, variatie en plezier op school te bieden.

Lekker creatief

In deze snel veranderende wereld is creativiteit onmisbaar. Om dit te stimuleren spelen onze expressievakken een grote rol, want door bijvoorbeeld dramalessen ontwikkelen leerlingen zich op een andere manier dan in een wiskundeles. Daarnaast is het Technasium binnen onze school een plek waar technische creativiteit ontwikkeld wordt.

Korte lijnen

Wij houden van korte lijnen met onze leerlingen én hun ouders.

Visie

Het woord ‘samen’ zegt voor ons alles. Samen werken we aan het best mogelijke onderwijs, resultaten, gelijkheid, veiligheid en een fijne warme sfeer.

Wij denken dat alle leerlingen kunnen leren. iedereen is welkom en krijgt gelijke kansen.

Wat betekent dit voor ons onderwijs?

  • Leerproces: De docent leidt het leerproces, heeft overzicht over de volgorde van leerdoelen en hoe dit het beste aangeleerd kan worden
  • Eerst leren dan doen: kennis gaat voor vaardigheden, dus we leren de leerlingen eerst via de Directe Instructie lesmethode, eerst leren dan doen. Met opdrachten in de les blijven leerlingen actief en ziet de docent meteen wie de stof beheerst. Zo kan er direct bijgestuurd worden
  • Oefening baart kunst: huiswerk is oefenen. Hoe vaker je stof herhaalt en toepast, hoe beter je leert.

Onze lessen sluiten aan bij de voorkennis en leefwereld van de leerlingen.

De docent leidt het leerproces en de methode wordt flexibel gebruikt. Per klas wordt gekeken welke aanpak er nodig is.

Meten is weten

Wij meten het effect van ons onderwijs. De resultaten van de leerlingen helpen ons om hen het beste uit zichzelf te halen.

Ieder kwartaal kijken wij op schoolniveau wat onze successen zijn en waar eventueel meer aandacht nodig is. Door continu evalueren en bijsturen, houden wij ons onderwijs optimaal en actueel.

Laagdrempelig

Het Sint-Maartenscollege staat bekend om haar laagdrempeligheid en fijne sfeer.

Een prettige omgeving, plezier en contact is voor ons heel belangrijk. Betrokkenheid is iets dat leeft in onze school