Onderwijs

Het Sint-Maartenscollege is een school die de mens centraal stelt. Het is een school die doel- en toekomstgericht werkt. Een school die leerlingen zo wil opleiden dat ze uitstekende kansen hebben in het vervolgonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt.

Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de leerling als totale persoon als uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het verwerven van basiskennis ook in staat gesteld wordt tot sociaal leren en samenwerken met anderen.