Jaarplanning schooljaar 2023-2024

Op deze pagina publiceren wij steeds de meest actuele jaarplanning van de school.

Op 2 oktober 2023 hebben we deze conceptversie van de jaarplanning 2023-2024 gepubliceerd. Deze jaarplanning loopt tot het einde van het jaar. Het gaat hier dus om een conceptversie, aangezien de MR nog akkoord moet gaan met deze planning. Dit staat geagendeerd voor de MR-vergadering d.d. 5 oktober 2023.