Speerpunten

Onze speerpunten

Technasium

Het Sint-Maartenscollege verwacht met ingang van schooljaar 2022-2023 het predicaat Technasium te ontvangen. Op dit moment doorlopen we als kandidaat-school het introductieprogramma. Stichting Technasium heeft ons in december een voorlopig positief advies gegeven.

Daarom is het voor brugklassers mogelijk om zich aan te melden voor het Technasium als extra bèta- georiënteerde richting. 

Klik hier voor meer informatie.

Internationalisering en internationaal burgerschap

Leerlingen moeten over kennis en vaardigheden beschikken waarmee ze in binnen- en buitenland kunnen communiceren en samenwerken en daarmee wereldburgers worden.

Daarom vormt internationalisering een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs.

Bij alle vakken leer je hoe dat vak in de wereld staat. Internationale ontwikkelingen bepalen wat er gebeurt bij aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en natuurkunde en de moderne talen. Zelfs bij de klassieke talen en cultuur worden kennis en cultuur uit de oudheid verbonden met onze tijd en moderne ontwikkelingen. Doordat onze leerlingen de kans krijgen om internationale contacten aan te gaan en op verschillende terreinen met jongeren uit andere landen samen te werken, verlaten ze de school met meer bagage.

In dit kader worden ook de reizen/excursies naar Berlijn, Rome, Griekenland, Duitsland, Italië en België georganiseerd.

Bètaprofilering

Ongeveer 65% van alle vwo-leerlingen kiest in de bovenbouw een bètaprofiel. Het Sint-Maartenscollege heeft moderne science- laboratoria en kent samenwerking met het bedrijfsleven (onder andere DSM) en universiteiten (Maastricht, Aken, Eindhoven).

Samen met Maastricht University werken we aan een programma rondom life sciences, dat veel biedt aan leerlingen die interesse hebben in een studie geneeskunde.

Ook onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om een Technasium op te zetten.

Econasium

Ben je geïnteresseerd in het bedrijfsleven en wil je meer weten over economie, dan kun je in de bovenbouw kiezen voor de vakken Bedrijfseconomie en  economie.
Daarnaast kun je het programma van het Econasium volgen. Hierbij werken we samen met bedrijven en universiteiten, die je de kans geven om je economische kennis te gebruiken en uit te breiden.

En verder?

We organiseren een aantal activiteiten die het op school gezellig maken, zoals disco’s, sporttoernooien, De9Muzen, Nacht van de Mythen, Open Podium, cabaret en de buitenlandse reizen (Rome, Berlijn, Trier, Griekenland, Breendonk).

Www.Guyhouben.Com SMC Fullres 11
Www.Guyhouben.Com SMC Fullres 7
Www.Guyhouben.Com SMC Fullres 24