School

De naam Sint-Maartenscollege heeft de school niet zomaar gekozen. U bent vast bekend met het verhaal van Sint-Maarten die leefde in de 4e eeuw. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. Sint-Maarten staat dus voor delen en helpen. Als school laten we ons inspireren door Sint-Maarten.

 

De school is in de eerste plaats een gemeenschap waar we kennis met elkaar delen. Wij, de medewerkers van het Sint-Maartenscollege, willen leerlingen bovendien zo opleiden dat ze uitstekende kansen hebben in het vervolgonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt. We bieden daarom een breed vakkenpakket aan waaruit leerlingen kunnen kiezen. Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de leerling als totaal persoon als uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het verwerven van basiskennis, ook in staat gesteld wordt tot sociaal leren en tot samenwerken met anderen. Begeleiding vinden we ook erg belangrijk. Onze taak behelst niet alleen lesgeven, maar we streven ook naar een geheel welbevinden van de leerling. Tenslotte willen we samen voor een goede sfeer op school zorgen. 

Samen mogelijkheden creëren
Www.Guyhouben.Com SMC Fullres 7