Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende personen:

 

Ondersteuningscoördinator

mevrouw M.Claus

m.claus@stichtinglvo.nl

Schoolpsychologe

Mevr. drs. Y. Rieff

y.rieff@stichtinglvo.nl

 

Leerlingbegeleider / begeleider passend onderwijs (bpo)

Meneer M. Rademakers

marc.rademakers@stichtinglvo.nl

 

Maatwerkplaats begeleider

Meneer M. Rademakers

marc.rademakers@stichtinglvo.nl

 

Mevrouw N. Perdok

N.Perdok@stichtinglvo.nl

Counselor

de heer L.E. Janssen

bart.janssen@stichtinglvo.nl

 

Schoolmaatschappelijk werker

Mevr. F. Kianersy

F.kianersy@stichtinglvo.nl

 

Schoolmaatschappelijk werker (trajekt)

Meneer S. Maes

Sander.Maes@trajekt.nl