Extra zorg nodig?

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende personen:

 

Ondersteuningscoördinator

mevrouw M.Claus

m.claus@stichtinglvo.nl

 

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Mevr. J. Grootjans

j.grootjans@stichtinglvo.nl

 

Schoolpsychologe

Mevr. drs. Y. Rieff

y.rieff@stichtinglvo.nl

 

Maatwerkplaatsbegeleider

Mevr. N. van Loo

N.vanloo@stichtinglvo.nl

Counselor

de heer L.E. Janssen

bart.janssen@stichtinglvo.nl

 

Schoolmaatschappelijk werker

Mevr. F. Kianersy

F.kianersy@stichtinglvo.nl

 

Schoolmaatschappelijk werker

Mevr. P. Thomassen

Petra.Thomassen@trajekt.nl