Lockers

CSC 0327

Onze lockers

Iedere leerling kan op school gebruik maken van een locker. Deze staan op diverse plekken bij de ingangen en leerlingen kunnen daar hun jas en boeken in kwijt. Deze lockers kunnen per jaar gehuurd worden, daarvoor wordt een overeenkomst afgesloten bij Nokilock, het bedrijf dat de lockers beheert. Bij inschrijving in onze school ontvangt u hiervoor een brief, waarmee u deze overeenkomst kunt aangaan.