Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Wat kan het O-team voor uw zoon/dochter betekenen?

De belangrijkste taak van het O-team is het opheffen of beperken van belemmeringen die een fijne schooltijd voor uw kind in de weg staan. Wij zetten al onze kennis en ervaring in om uw kind met een diploma te zien slagen dat past bij zijn of haar capaciteiten. Het O-team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, maatwerkplaatsbegeleider, counselor, schoolpsycholoog, Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en schoolmaatschappelijk werker.