Faciliteitenlijst

Faciliteitenlijst - Procedure en deadlines

Het Sint-Maartenscollege maakt gebruik van een faciliteitenlijst. Dit overzicht geeft aan welke leerlingen recht hebben op verlengde toetstijd en wie er gebruik mag maken van een laptop. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten dient het o-team tijdig een kopie van een officiële verklaring te ontvangen. Denk hierbij aan een officiële dyslexieverklaring, een verklaring van het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD etc. Tevens kan in uitzonderlijke gevallen een medische verklaring in overleg met het o-team voor een tijdelijke plaatsing op de faciliteitenlijst zorgen. De beoordeling van deze medische verklaring door het o-team is leidend. Een aanvraag voor extra faciliteiten verloopt via de mentor

Gebruik van de laptop tijdens toetsen wordt bij leerlingen met een dyslexieverklaring standaard toegestaan, echter bij overige beperkingen dient dit expliciet te zijn vermeld in de verklaring of het onderzoeksverslag. 
In verband met de organisatie van een toetsweek geldt er bij het Sint-Maartenscollege voor plaatsing op de faciliteitenlijst een uiterste inleverdatum. De verklaring of het onderzoeksverslag dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de start van de toetsweek te worden aangeleverd. In geval van beperkingen van acute aard (zoals bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen in overleg met de teamleider alsnog faciliteiten worden verleend. 

Voor vragen over een specifieke verklaring of vragen over de faciliteitenlijst  kunt u terecht bij het O-team; m.claus@lvomaastricht.nl  (contactpersoon faciliteitenlijst).