Informatie over het rooster

Rooster

Dagrooster

Vanaf maandag 13 januari is het dagrooster te vinden in SOM-today. Lees je school email voor verdere informatie en instructie hoe in te loggen.

 

Vakantierooster

Schooljaar 2019-2020

Het Sint-Maartenscollege volgt de regeling voor Maastricht en omgeving vastgesteld door de scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020

Extra verlof buiten de normale vakanties om verstoort het ritme van lesprogramma's zeer. Extra verlof wordt in principe dus niet verleend.

Voor afwezigheid, anders dan ten gevolge van ziekte, doktersbezoek e.d. buiten de reguliere vakantiedagen moet bovendien melding worden gemaakt bij de afdeling leerplicht van de gemeente.

Lestijden

1e uur      8.30 - 9.20 uur

2e uur      9.20 - 10.10 uur

kleine pauze (20 min)

3e uur      10.30 - 11.20 uur

4e uur      11.20 - 12.10 uur

grote pauze (30 min)

5e uur      12.40 - 13.30 uur

6e uur     13.30 - 14.20 uur

middagpauze (15 min)

7e uur      14.35 - 15.25 uur

8e uur      15.25 - 16.15 uur

9e uur      16.15 - 17.00 uur

Pauzes

Onze school heeft veel ruimtes waar je je pauze kunt doorbrengen.
Leerlingen van de klassen 1 en 2 kunnen terecht in de kantine en op het schoolplein Zuid.
Leerlingen van derde klassen en hoger kunnen tijdens pauzes uitsluitend in de kantine terecht voor het kopen van snacks.
Leerlingen van de klassen 3 en hoger kunnen verder terecht in de aula en op het schoolplein Noord.

In de kantine zijn bij de catering frisdranken, koffie en thee, broodjes en enkele snacks verkrijgbaar. Buiten die uren kun je terecht bij de automaten in de kantine.

 

Tussenuren

Het Sint-Maartenscollege locatie Noormannensingel probeert het aantal tussenuren zoveel mogelijk te beperken. In de klassen 1 t/m 3 zijn geen tussenuren.

In de bovenbouw zijn tussenuren onvermijdelijk: dat is een gevolg van de vele keuzemogelijkheden die leerlingen hebben. Doordat sommige vakken samen worden gevolgd en andere in kleine groepen, vallen er soms tussenuren.

Tijdens tussenuren kunnen leerlingen terecht in de mediatheek om te studeren, in de aula of in de kantine.

 

Lesuitval

Onze school probeert er alles aan te doen om het uitvallen van lessen te beperken.

In de klassen 1 t/m 3 komt er bij lesuitval meteen een andere docent. Leerlingen kunnen aan hun huiswerk werken. Ieder uur staan daarvoor drie leraren klaar. Op deze manier willen we zeker stellen dat leerlingen in de onderbouw geen tussenuren krijgen. Wanneer onverhoopt geen vervanger beschikbaar is, wordt de klas gevraagd in de kantine te gaan zitten. Dat is echter een uitzonderlijke situatie.

Leerlingen van klas 1 en 2 mogen het schoolgebouw of het schoolplein niet verlaten. Leerlingen van klas 3 en hoger mogen dit, op eigen risico, wel.