Rooster

Rooster

Het dagrooster is te vinden in Somtoday.

 

Lestijden

1e uur      8.30 - 9.15 uur

2e uur      9.20 - 10.05 uur

Kleine pauze (20 min)

3e uur      10.25 - 11.10 uur

4e uur      11.15 - 12.00 uur

Grote pauze (30 min)

5e uur      12.30 - 13.15 uur

6e uur     13.20 - 14.05 uur

Middagpauze (15 min)

7e uur      14.20 - 15.05 uur

8e uur      15.10 - 15.55 uur

9e uur      16.00 - 16.45 uur

Vakantierooster

Het Sint-Maartenscollege volgt de regeling voor Maastricht en omgeving, vastgesteld door de scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Extra verlof

Extra verlof, anders dan door ziekte of doktersbezoek, is in principe niet toegestaan.

Van extra verlof maken wij, indien aangevraagd en akkoord door de schooldirectie, melding bij de afdeling leerplicht van de gemeente.

Pauzes

De leerlingen brengen de pauzes buiten op het schoolplein en bij slecht weer in de kantine of de aula door. Op dit moment geldt hiervoor het volgende:

Leerlingen van de 1e en 2e klas pauzeren in de kantine en op het schoolplein Zuid.

Leerlingen van 3e klas en hoger kunnen alleen in de kantine terecht voor het kopen van snacks, en pauzeren in de aula en op het schoolplein Noord.

Catering

Op dit moment is er nog geen catering beschikbaar. We streven ernaar om rond of na de Kerstvakantie een nieuwe cateraar te hebben die een divers aanbod verzorgt, zowel in de kantine beneden als in de bovenaula.

Tussenuren

Wij doen er alles aan om het uitvallen van lessen te voorkomen. In de 1e t/m 3e klas zijn sowieso geen tussenuren.

Om hiervoor te zorgen, staan er altijd drie leraren klaar. Als er geen vervanger beschikbaar is, mag de klas in de kantine zitten. Maar dat is een uitzonderlijke situatie.

In de bovenbouw zijn soms wel tussenuren, dat komt doordat klassen samen lessen volgen en andere in kleine groepen.

Tijdens tussenuren kunnen leerlingen terecht in de mediatheek om te studeren, in de aula of kantine.

Leerlingen van de 1e en 2e klas mogen het schoolgebouw of het schoolplein niet verlaten. Leerlingen van de 3e en hoger mogen dit, op eigen risico, wel.