Maatwerkplaats

Maatwerkplaats SMC 2022 - 2023

Visie Maatwerkplaats (MWP) Sint-Maartenscollege:

Zoals hieronder benoemd is de maatwerkplaats voor alle leerlingen die door uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen in het onderwijs. Deze leerlingen (met een kort of lang maatwerktraject) kunnen binnen de maatwerkplek de rust/geborgenheid en ondersteuning vinden die zij wellicht nodig hebben. Deze klas beoogt een veilige, laagdrempelige en gestructureerde plek voor de leerlingen van Sint-Maartenscollege te zijn. Ook kunnen er zelfstandig (met ondersteuning van de maatwerkbegeleider) reguliere lessen op MAVO/HAVO/VWO-niveau gevolgd worden. Een plaatsing binnen de MWP kan gedeeltelijk zijn maar ook in zijn geheel, afhankelijk wat de leerling zelf nodig heeft. Tevens is het mogelijk om gemiste stof in te halen. Er bestaat een mogelijkheid om deze achterstanden weg te werken met de desbetreffende vakdocent na schooltijd. De MWP kan ingezet worden als rustplek in de pauze, maar ook als check-in en -out om bijvoorbeeld het verzuim van een leerling in kaart te brengen. Dit houdt in dat de leerling zich bij binnenkomst op school meldt en bij het verlaten van school weer afmeldt in de MWP. Deze constructie is enkel bedoeld voor leerlingen die reeds aan de MWP gekoppeld zijn om andere redenen.

De maatwerkbegeleider heeft na het afgesproken tijdpad zicht op wat de leerling nodig heeft en kan indien nodig de mentor en onderwijzend personeel voorzien van handvaten. Het inzetten van observaties binnen en buiten de reguliere lessen kan inzicht geven in wat de leerling nodig heeft. De maatwerkplaats is toegankelijk van het eerste t/m het zevende lesuur.

Doel:

Tijdelijke plaatsing met intern perspectief. ‘De kracht ligt in snelheid van handelen’

Voor wie:

Voor leerlingen die om uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen. Echter ook leerlingen die van het speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar regulier onderwijs. In de criteria hieronder wordt dit nog verder uiteengezet.

Overige informatie MWP

In toetsweken en gedurende het CSE is de maatwerkklas niet of beperkt toegankelijk. In overleg met de leerlingen wordt er een aangepast rooster opgesteld. In uitzonderlijke gevallen en in goed overleg met alle betrokkenen kunnen maatwerkplaats-leerlingen toetsen tijdens reguliere schoolweken in de maatwerkplaats maken.