Leerlingenraad

De leerlingenraad vormt een directe link tussen de leerlingen en de directie. Wij vertegenwoordigen de leerlingen en wij zullen er alles aan doen om de wens van de leerlingen te behartigen. Zoals je uit de naam kunt opmerken, is de leerlingenraad een raad voor én door leerlingen. De leerlingenraad bestaat nu al uit een grote, actieve groep uit verschillende jaarlagen en niveaus die een aantal keer per maand vergaderen op een vast tijdstip.  Er zijn verschillende kleine commissies in de leerlingenraad die op hun beurt hun eigen activiteiten organiseren. Denk aan een activiteitencommissie voor bijvoorbeeld feestjes of de Valentijnsacties. 

Het bestaan van de leerlingenraad zorgt voor bevordering van de betrokkenheid van de leerlingen bij de gebeurtenissen van onze school. Het is erg belangrijk dat er op school op een open manier gepraat wordt over individuele ideeën en eventuele klachten. Daarom is het belangrijk dat er een leerlingenraad is die ideeën en knelpunten kan doorgeven aan de directie en daarnaast een kritische blik kan werpen op het door de directie uitgevoerde beleid. 

Je kunt al onze leden dan ook te allen tijde aanspreken (óók op sociale media). De LLR bestaat uit de volgende leden:  

Naam:                Klas:                Functie:

Isa Segers           V4B                 Voorzitter, DB

Glenn Konings      V6A                 Secretaris, DB

Hazel Remmen     V6C                 Penningmeester, DB

Marie-Lotte van der Velden      V6C    DB

Selina Blom          V6C                       DB

Boris de Bruijn      V3A                       DB

Qiuyao Klancnik    V6C                 Algemeen lid

Rebecca Vignali     V6C                Algemeen lid

Renée Schobben    V6C               Algemeen lid

Noud van Thoor     V4A               Algemeen lid

Klasien Offermans   V3A              Algemeen lid

Jochem Heijnen      H3D              Algemeen lid

Eline Hermkens      V2C              Algemeen lid

Juline Nijhof           V2C              Algemeen lid

Mexx Crijns            M2A              Algemeen lid

Daniek Spee           M1B              Algemeen lid

Carlijn George         V1C              Algemeen lid

Daan van Dobben    V1B              Algemeen lid

Max Brouwer           V1D              Algemeen lid

Thijmen Hermkens   V1D             Algemeen lid

Luuk                       M1D             Algemeen lid

 

Wil je de leerlingenraad bereiken, je aanmelden voor de LLR, een vraag stellen of om verdere informatie vragen?  

Stuur dan gerust een mailtje naar: leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl

 

Leerlingenraadreglement

Leerlingenstatuut