Ondersteuning

Ondersteuningsteam (O-team)

Alle ondersteuningsteams van de VO-scholen in deze regio worden aangestuurd door een overkoepelend orgaan, namelijk het Samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland (SWV). Het SWV ondersteunt scholen bij (het bewaken van de) uitvoering van de Wet Passend Onderwijs.

Alle afspraken die tussen de schoolbesturen en het SWV zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan (link: ondersteuningsplan 2019-2023). Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de website van het SWV: www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl 

CSC 0361