Atheneum

Atheneum

 

Tweejarige brugperiode

Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies zijn van harte welkom op de atheneumopleiding aan de Noormannensingel.

Alle vwo-leerlingen begeleiden we zo optimaal mogelijk om na een tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in het atheneum-onderwijs van leerjaar 3.
De informatie en de adviezen die we van de basisschool krijgen, zijn belangrijk voor het begeleidingstraject. Het advies van de basisschool is hierbij doorslaggevend.

Welke vakken?

In de tweejarige brugperiode volgen de leerlingen allerlei verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, nask (natuurkunde/scheikunde), wetenschappelijke vorming, CKV (drama, muziek en tekenen) en lichamelijke opvoeding.

Daarnaast kiest elke leerling een keuzevak (meer informatie elders in deze map). Tot slot kunnen leerlingen deelnemen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten.

 Welke begeleiding?

Iedere klas heeft een mentor die de rol van vertrouwenspersoon vervult. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun leerproces en keuzen die ze maken in het eerste jaar. Zowel leerlingen als ouders kunnen altijd bij de mentor terecht met vragen over school. 

Soms hebben leerlingen om gemotiveerd te blijven of om de stof beter onder de knie te krijgen extra hulp nodig. Dan staat een ondersteuningsteam klaar om de leerlingen die hulp te bieden die ze nodig hebben.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan het begin van het schooljaar meteen op hun gemak voelen, start het schooljaar met een introductieprogramma. Zo kan iedereen kennismaken met zijn klasgenoten en de mentor en de weg leren vinden in het schoolgebouw.

We vinden de contacten met de ouders heel belangrijk: die lijnen zijn kort. We organiseren bij aanvang van elk schooljaar een kennismakingsavond met de mentor en in de loop van het jaar enkele ouderavonden waarop ouders met de mentor kunnen praten.