Atheneum op het Sint-Maartenscollege

Je schoolcarrière op het atheneum begint met een tweejarige brugperiode. Hierin word je zo goed mogelijk begeleid. Aan het einde van deze twee jaar weten we of jij op de goede plek zit.

Op het atheneum wordt de basis gelegd voor je vervolgstudie. Je leert kritisch te denken, de juiste vragen te stellen en te beoordelen of argumenten kloppen. Ook leer je discussiëren, kritisch te luisteren en na te denken over je rol in de maatschappij.

Na het afronden van het atheneum ben je helemaal klaar voor de universiteit! Je kunt natuurlijk altijd ook naar het hoger beroepsonderwijs gaan. Je hebt geleerd dat je een leven lang blijft leren.

Aan het einde van het derde leerjaar kies je een vakkenpakket voor de bovenbouw (leerjaren 4, 5 en 6), wij bieden alle profielen aan met een extra keuzemogelijkheid voor het Econasium.

Bij deze keuze is het ook belangrijk om de juiste soort wiskunde te kiezen.
Op www.wiskundeopsmc.nl zie je duidelijk de verschillen tussen de soorten wiskunde in de bovenbouw.

Technasium

Dit schooljaar zijn we gestart met het Technasium. Als jij de bèta vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie) leuk vindt, kan het Techansium voor jou een extra uitdaging zijn. Leerlingen die niet voor het Techansium kiezen, krijgen extra aanbod in de creatieve vakken drama, muziek, tekenen en handvaardigheid.

Econasium

In de bovenbouw van het vwo kun je kiezen voor het Econasium. Heb jij talent voor wiskunde en economie? Kies dan voor de uitdaging van het Econasium!