Havo op het Sint-Maartenscollege

Je schoolcarrière op de havo begint met een tweejarige brugperiode. Hierin word je zo goed mogelijk begeleid. Aan het einde van deze twee jaar weten we of jij op de goede plek zit. Een havo-leerling is een leergierige en nieuwsgierige leerling die bereid is om er tegenaan te gaan. Onze havo-leerlingen kunnen zelfstandig werken en vinden het fijn om elkaar te helpen. Leren plannen, organiseren en samenwerken zijn belangrijk voor je vervolgopleiding en daarom helpen we je hiermee zo goed mogelijk op weg. Je leert na te denken over jezelf, je toekomst en jouw rol in de maatschappij. 

Technasium

Op de havo kun je ook kiezen voor het Technasium. Het Sint-Maartenscollege biedt het Technasium als keuzevak aan. Als jij bètavakken - zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie - leuk vindt, dan kan het Technasium voor jou een extra uitdaging zijn! Leerlingen die niet voor het Technasium kiezen, krijgen extra aanbod in de creatieve vakken drama, tekenen, muziek en handvaardigheid. Meer informatie vind je op deze pagina: Technasium

Met havo de eerste stap naar het hbo of doorstromen naar het vwo

Havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Kies je voor een havo-opleiding, dan krijg je vooral algemeen vormende schoolvakken en minder praktijklessen. Na de havo kun je direct doorstuderen aan het hbo, het Hoger Beroeps Onderwijs. Je kunt met een havodiploma, onder bepaalde voorwaarden, ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo.

Keuze uit vier profielen

De havo duurt vijf jaar. Aan het einde van het derde jaar kies je een profiel; een vakkenpakket voor de bovenbouw - leerjaar 4 & 5. Je kunt kiezen uit de volgende vier profielen:

⇨   Natuur & Techniek
⇨   Natuur & Gezondheid
⇨   Economie & Maatschappij
⇨   Cultuur & Maatschappij

Bij elk profiel horen twee of drie verplichte vakken en één of twee keuzevakken. Ook ga je een profielwerkstuk maken. Je doet het centraal examen in zeven vakken.

Verschillen tussen havo en vwo

Op de havo zijn de algemene schoolvakken hetzelfde als die op het vwo en op beide opleidingen wordt best wat inzichtelijk denken van je gevraagd. Toch zijn er ook wat verschillen. De havo duurt namelijk vijf jaar en het vwo zes jaar. Daarbij bereidt de havo je specifiek voor op het hoger beroepsonderwijs, het vwo bereidt je voor op de universiteit. Daarom zijn de lessen op de havo iets meer gericht op 'leren' en 'toepassen' en kan het tempo en de hoeveelheid leerstof wat prettiger voor jou zijn dan op het vwo.