Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouder(s)/verzorger(s) vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. 
Doorgaans wordt dit de vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder/verzorger voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programmas die door de school worden georganiseerd. U ontvangt over deze vrijwillige ouderbijdragen een apart schrijven per activiteit of voorziening waarna u uw keuze kunt aangeven.

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.