9-3-2023 donderdag 9 maart 2023

Rapport Adviescommissie route voortgezet onderwijs Maastricht 2040

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,


Hierbij laten we jullie weten dat de onafhankelijke commissie ARVO 2040 haar adviesrapport heeft aangeboden aan de opdrachtgevers; de rectoren van de vo-scholen in Maastricht en het college van bestuur van LVO. Dit adviesrapport gaat over de kansen en uitdagingen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht, nu en in de toekomst. De commissie heeft met veel belanghebbenden gesproken en schrijft in haar advies wat deĀ  gemeenschappelijke basis is voor het onderwijsaanbod in de stad.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de rector van uw school.