Verhuizing Sint-Maartenscollege

Op deze pagina delen we belangrijke informatie over de voorgenomen verhuizing van het Sint-Maartenscollege en de stappen die wij als personeel ondernemen om onze school te beschermen.

De kern van het probleem

Het Sint-Maartenscollege, een gerespecteerde school in Maastricht met een rijke historie van 66 jaar, staat voor een grote uitdaging. Onlangs werd bekend dat onze school mogelijk moet verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Eenhoornsingel in Maastricht-West. Dit is het voornemen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), de overkoepelende organisatie van verschillende scholen in Limburg, waaronder het Sint-Maartenscollege, en de gemeente Maastricht.

Hoe is dit gebeurd?

De voorgenomen verhuizing is onderdeel van een breder plan van LVO om de middelbare scholen in Maastricht te reorganiseren. Deze reorganisatie omvat het fuseren van sommige scholen en het uitbreiden of vernieuwen van andere scholen. Ons huidige gebouw aan de Noormannensingel is door de gemeente Maastricht aangewezen om er een nieuwe rechtbank en kantoren van het Openbaar Ministerie te vestigen.

Waarom maken we ons zorgen?

De aankondiging van deze verhuizing heeft ons diep geraakt. Onze school staat bekend om haar uitstekende onderwijskwaliteit, lange onderwijstradities en hechte relaties met leerlingen en ouders. De huidige locatie is niet alleen strategisch gelegen nabij het centrum van Maastricht, maar is ook een belangrijk deel van onze identiteit en geschiedenis. Wij vrezen dat onze brede schoolgemeenschap op de nieuwe locatie niet succesvol voortgezet kan worden. 

Gebrek aan communicatie

Tot onze verbazing en teleurstelling hebben we over deze plannen moeten lezen in de media, zonder voorafgaande betrokkenheid of gedetailleerde communicatie vanuit LVO of de gemeente Maastricht. Deze manier van handelen heeft geleid tot ernstige zorgen over het gebrek aan transparantie en de mate van inspraak die wij als school hebben in dit cruciale besluit.

Projectgroep Toekomst SMC

Als antwoord op deze ontwikkelingen hebben wij, een groep van 55 betrokken collega's, de Projectgroep Toekomst SMC opgericht. Deze groep is gericht op het onderzoeken van de onderwijskundige haalbaarheid van een verhuizing naar de Eenhoornsingel en het zoeken naar mogelijke oplossingen. Onze missie is om het belang van onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs voorop te stellen. Wij streven naar een dialoog met alle betrokken partijen en hopen gezamenlijk tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van onze leerlingen en de Maastrichtse gemeenschap.

Petitie

Jullie kunnen ons steunen door onze petitie te ondertekenen.

TEKEN DE PETITIE

Voor meer informatie, vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via:
projectgroep@sint-maartenscollege.nl