11-3-2021

Beste ouders/verzorgers,

 

Gelukkig is van uitstel geen afstel gekomen. Op 25 maart gaat de DAT-test voor uw zoon/dochter plaatsvinden.

Alle V3-leerlingen (dus ook de leerlingen die eigenlijk op die dag thuis zouden moeten zitten) worden om 08:25 uur verwacht in de aula waar de test coronaproof kan worden afgenomen.
De DAT duurt van 08:30 uur tot uiterlijk 12:30 uur.

Na de DAT gaan alle leerlingen naar huis; de middaglessen komen te vervallen aangezien het niet haalbaar is voor de leerlingen die dan naar huis moeten gaan om weer op tijd achter de laptop te zitten voor de volgende les.

 

Hopende u voldoende te hebben ingelicht.

 

Vriendelijke groet,


Liesbeth Hans, teamleider VWO

Mary-Jane Lommers, decaan VWO