De tweejarige brugperiode: Welk onderwijstype bieden wij aan?

Een leerling van groep 8 kan bij ons terecht indien hij/zij één van de volgende adviezen heeft gekregen van de basisschool: tl(=Mavo) tl/havo, havo, havo/vwo en vwo.

Alle leerlingen begeleiden we zo optimaal mogelijk om na een tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in het voortgezet onderwijs van leerjaar 3. De informatie en de adviezen die we van de basisschool krijgen, zijn belangrijk voor het begeleidingstraject. Het advies van de basisschool is hierbij leidend. 

Leerlingen met een kader-TL / tl-advies worden geplaatst in een mavo brugklas.

Leerlingen met een tl/havo-advies worden, na overleg en onder voorbehoud van het advies van de plaatsingscommissie, geplaatst in een havo brugklas. 

Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo brugklas.

Leerlingen met een havo/vwo-advies worden, na overleg en onder voorbehoud van het advies van de plaatsingscommissie, geplaatst in een vwo brugklas.

Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst in een vwo brugklas.

 

De plaatsingscommissie neemt in alle gevallen het uiteindelijke besluit. 

 

Leerlingen met een vwo-advies die interesse hebben in een breed onderwijspakket kunnen kiezen voor het gymnasium met de klassieke talen Grieks en Latijn en aandacht voor cultuur als rode draad in het curriculum.
Een gymnasiale opleiding betekent veel meer dan de toevoeging van de vakken Grieks en Latijn. De meerwaarde zit zowel in de inhoud als in de aanpak en is gericht op het ontwikkelen van een gymnasiale attitude.

In de tweejarige brugperiode wordt veel aandacht besteed aan het “leren leren”. Door het geven van feedback op leerprestaties en studiehouding helpen docenten en mentoren jou bij het ontwikkelen van de juiste studie aanpak en studiehouding.
Kortom, in de tweejarige brugperiode investeren we in de ontwikkeling van jouw leer-kracht.

Begeleiding

Kleine teams van mentoren en vakdocenten van elke onderwijsrichting zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Op deze manier houden we de school veilig en overzichtelijk.

De teamleden kennen hun leerlingen goed: ze weten hoe de leerling werkt, waarin hij of zij goed is en wat de leerling nog moeilijk vindt. De mentoren, docenten en het Ondersteuningsteam bieden hulp als de leerling een steuntje in de rug nodig heeft.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat de leerlingen hun diploma halen dat het beste bij hen past. Ook leren we zelfstandig te werken en om met respect met elkaar om te gaan.