Technasium op het Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege verwacht met ingang van schooljaar 2022-2023 het predicaat Technasium te ontvangen. Op dit moment doorlopen we als kandidaat-school het introductieprogramma. Stichting Technasium heeft ons in december een voorlopig positief advies gegeven.

Daarom is het voor brugklassers mogelijk om zich aan te melden voor het Technasium als extra bèta- georiënteerde richting. 

 

Technasium: formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo

Het Technasium staat voor actueel, bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Voor leerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken aan levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen.

Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennismaken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, zijn ze goed voorbereid voor een weloverwogen studiekeuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die ze nodig hebben, zoals onderzoeken, ontwerpen, communiceren, samenwerken, plannen & organiseren, en projectmatig werken.

 

Samenwerking

Docenten Onderzoek & Ontwerpen zijn speciaal opgeleid om dit examenvak te geven. Ze hanteren een activerende didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. Ieder Technasium beschikt over een multifunctionele werkplaats. Er wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en hoger onderwijs.

Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Samen werken zij aan goed en actueel, omgevingsgericht onderwijs. Ook tonen zij elk jaar weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het predicaat. Alle technasiumscholen en meer informatie is te vinden op www.technasium.nl

 

Technasium