Ouderraad

Ouderraad Sint-Maartenscollege mavo/havo/vwo

Ouders/verzorgers zijn belangrijk voor het Sint-Maartenscollege. Niet alleen omdat zij leerlingen leveren aan de school maar ook omdat zij, als zij dat willen, een behoorlijke rol kunnen spelen in het reilen en zeilen van de school. 
De ouderraad is een van de belangrijkste schakels tussen ouders en school. Ouders horen van de problemen waar hun kinderen mee te maken kunnen krijgen. De school ontvangt van ouders signalen over zaken waar de school op kan inspelen. In dit overleg komen altijd wel nuttige suggesties naar voren waar de schoolleiding iets mee kan en wil doen.
Veel thema’s die aan de orde komen in de gezamenlijke vergaderingen van de ouderraden en de school zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Gesproken wordt over de kwaliteit en organisatie van de school en in evaluerende zin over het onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor meer specifieke onderwerpen als burgerschapsvorming, de nieuwe wet onderwijstijd, formatieve toetsing, proefwerkweken, de aanschaf van boeken en vele andere zaken. Ook komen algemene thema’s ter sprake zoals pesten, veiligheid op school en daarbuiten, gebruik van alcohol of andere middelen etc. 

Gesprekspartners

In de huidige situatie praten ouders uit de ouderraden zo’n zes keer per schooljaar met de teamleiders. Vanuit de algemene ouderraad worden ouders afgevaardigd naar de Centrale Ouderraad. Daar zit men met de schooldirectie rond de tafel (nog eens zes vergaderingen per jaar).

Activiteiten

De ouderraad heeft in het verleden initiatieven genomen waar ouders, leerlingen én school nog steeds de vruchten van plukken. Ook reikt de ouderraad ieder jaar de Gulden Maarten uit: de eindexamenkandidaten van school mogen stemmen wie zij de meest inspirerende docent vinden van het SMC.

Een bijdrage van ouders aan beroepsvoorbereidende en vakgerelateerde activiteiten in de vorm van een lezing, een presentatie of een excursie is meer dan welkom op het Sint-Maartenscollege. Aansluitend op de proefwerkweken zijn mogelijkheden voor dergelijke activiteiten gereserveerd. Ouders die hun steentje willen bijdragen, zijn van harte welkom.

Ouderhulp is welkom

Hulp van ouders op tal van gebieden is zeer welkom. Naast de deelname aan de werkgroepen en ouderraad kunt u de school ondersteunen door mee te doen aan diverse activiteiten die de ouderraad mede organiseert voor leerlingen en de school. Dit zijn o.a. de diploma-uitreiking, de kerstviering, de jaarlijkse Open dag van de school en begeleide excursies.
De ouderraden en de schoolleiding van het Sint-Maartenscollege mavo, havo, atheneum en gymnasium nodigen u van harte uit om actief te zijn op school. U kunt:

  • deelnemen aan de ouderraad of een klankbordgroep 
  • samen met andere ouders helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
  • kennis over uw vak of specialisme met de school en de leerlingen delen door een presentatie of een lezing over uw vak of professie te verzorgen tijdens een of meerdere vak- of beroepsvoorbereidende activiteiten en zo helpen het onderwijsaanbod van het Sint-Maartenscollege te verrijken.

U en de Ouderraad

Ouders die zitting willen nemen in een ouderraad of op een andere manier een bijdrage willen leveren aan de activiteiten waarbij ouders betrokken worden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Ouders.smc@gmail.com. Vermeld erbij uw naam, adres en uw emailadres plus de naam en klas van uw kind. Via deze e-mail kunnen ouders ook hun vragen of opmerkingen kwijt aan de diverse ouderraadgroepen en het dagelijks bestuur van de ouderraad.

Vergaderdata Ouderraad:

 

13 oktober 2020

26 november 2020

5 januari 2021

25 februari 2021

14 april 2021

25 mei 2021

24 juni 2021

Samenstelling Ouderraad

Dagelijks bestuur ouderraad

 

 

 

Taak binnen OR

Nynke Breeuwsma

 

 

 

Voorzitter / dagelijks bestuur

Shirley Schoonderwaldt

 

 

 

Vice Voorzitter / dagelijks bestuur

Marielle Goossens

 

 

 

Secretaris / dagelijks bestuur