De leerlingen van de derde klassen gaan dit schooljaar een keuze maken voor het studieprogramma dat zij gaan volgen in de bovenbouw.

Jaarlijks organiseren we in het vroege voorjaar een informatieavond waar het daadwerkelijk kiezen van profiel en vakkenpakket centraal staat en vakdocenten informatie geven over de inhoud van de nieuwe vakken in de bovenbouw. Hierbij staat voorop dat de leerlingen een zo breed mogelijke keuze krijgen aangeboden.

 

 

Profielkeuze boekjes worden herzien