Leerlingenraad

De leerlingenraad vormt een directe link tussen de leerlingen en de directie. Wij vertegenwoordigen de leerlingen en wij zullen er alles aan doen om de wens van de leerlingen te behartigen. Zoals je uit de naam kunt opmerken, is de leerlingenraad een raad voor én door leerlingen. De leerlingenraad bestaat nu al uit een grote, actieve groep uit verschillende jaarlagen en niveaus die een aantal keer per maand vergaderen op een vast tijdstip.  Er zijn verschillende kleine commissies in de leerlingenraad die op hun beurt hun eigen activiteiten organiseren. Denk aan een activiteitencommissie voor bijvoorbeeld feestjes of de Valentijnsacties. 

Het bestaan van de leerlingenraad zorgt voor bevordering van de betrokkenheid van de leerlingen bij de gebeurtenissen van onze school. Het is erg belangrijk dat er op school op een open manier gepraat wordt over individuele ideeën en eventuele klachten. Daarom is het belangrijk dat er een leerlingenraad is die ideeën en knelpunten kan doorgeven aan de directie en daarnaast een kritische blik kan werpen op het door de directie uitgevoerde beleid. 

Je kunt al onze leden dan ook te allen tijde aanspreken (óók op sociale media). De LLR bestaat uit de volgende leden:  

 • Selina Blom
 • Jurian Remmen
 • Gizem Tas
 • Maud van der Velde
 • Britt Netten
 • Esmée Haenen
 • Glenn Konings
 • Juliët Swartjes
 • Koert Persoon
 • Renee Schobben
 • Nada Bons
 • Tian Weyden
 • Qiuyao Klancnik
 • Bjorn Moest
 • Melina Meij
 • Rebecca Vignali
 • Marie - Lotte van der Velden (voorzitter)

Wil je de leerlingenraad bereiken, je aanmelden voor de LLR, een vraag stellen of om verdere informatie vragen?  

Stuur dan gerust een mailtje naar: leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl