Voor getalenteerde gamma-leerlingen

Econasium

In de bovenbouw kunnen getalenteerde Gamma-leerlingen in samenwerking met de universiteit van Tilburg het Econasium-programma volgen en met een Certificate of Economic Proficiency afsluiten. Dit certificaat geeft hen ongeclausuleerd toegang tot alle bachelorprogramma's en het excellentieprogramma van Tilburg University.