Bètaschool

Bèta en technische studies geven jongeren goede kansen op de arbeidsmarkt. Kiezen voor exacte vaardigheden en technologie is kiezen voor perspectief. Daarom kiest onze school ervoor zich te profileren als bètaschool en extra aandacht te besteden aan de aard en het niveau van de exacte vakken.

Dit blijkt onder andere uit deze punten:

 • O&O is keuzevak in de brugklas en vast vak in vwo 2 en 3.
 • combinatievak NASK in klas 1 en 2.
 • Onderwijs anders organiseren (invoering NLT, wiskunde D, combinatievak biologie-verzorging, combinatievak technologie)
 • Jet-Net activiteiten (zie hieronder)
 • Profielwerkstukwedstrijd LVO Science
 • Practicum reizende DNA labs (Universiteit Wageningen i.s.m. andere universiteiten)
 • Speeddaten voor meisjes (activiteit van de VHTO: landelijk expertise¬bureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek)
 • Girlsday op Brightlands Campus.
 • Profiel- en studiekeuzebegeleiding (profielwerkstukbegeleiding door kennisinstellingen, masterclasses Universiteit Maastricht, RWTH Aachen, Technische Universiteit Eindhoven, excursies en gastlessen)
 • Praktijk- en beroepsorganisatie (Jet-Net Career Day, voorlichting op school door derden)
 • (Regionale) netwerken: wij werken samen met de Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, RWTH Aachen, Hoge School Zuyd, DSM, Technocentrum Zuyd Limburg

Jet-Netschool

Vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo-scholen hebben zich verenigd in Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland). Samen willen zij havo/vwo-leerlingen laten ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. Ze laten de jongeren met eigen ogen zien dat je in de technologie een goede en interessante baan kunt vinden, zodat leerlingen meer plezier krijgen in de exacte vakken en eerder kiezen voor een hogere bèta of technische opleiding. Er zijn op dit moment 84 bedrijven en 169 scholen bij betrokken. Het Jet-Net programma bereikt per jaar in totaal ruim 60.000 havo/vwo-scholieren. Het Jet-Net bedrijf van onze school is DSM.

De activiteiten waar onze school binnen Jet-Net aan meedoet zijn:

 • Jet-Net Career Day (opleidings- en beroepsoriëntatie op de TU Eindhoven)
 • Jet-Net webcasts (nieuw in 2015-2016)
 • Bedrijfsbezoek (DSM, waterzuivering)
 • Gastlessen (door een bedrijfsmedewerker op de school)
 • Profielwerkstukbegeleiding (CHILL: Chemelot Innovation and Learning Labs)

De Jet-Net contactpersoon binnen de school is de heer A. van der Heiden (docent scheikunde): a.vanderheiden@lvomaastricht.nl