Samen mogelijkheden creëren

Identiteit

Het Sint-Maartenscollege is een katholieke school, die zich heeft ontwikkeld tot een opleidingsinstituut met een open karakter, waar leerlingen van verschillende levensovertuiging welkom zijn. De school baseert zich op algemeen-christelijke waarden en normen. We verwachten dat collega's en leerlingen deze grondslag respecteren. Identiteit komt ook tot uitdrukking in de manier waarop we op school met elkaar omgaan. Respect voor elkaar en een goede sfeer vinden wij van groot belang.

Belangrijke momenten zoals het begin van het schooljaar en Kerstmis krijgen een bezinnend accent door in een viering stil te staan bij de essentiƫle waarden in ons leven.