Regels omtrent ziek & afmelden

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dienen ouders/verzorgers dit voor aanvang van de lessen telefonisch te melden bij de receptie (043-3526700). De ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter voor maximaal drie dagen ziek melden. Indien dit niet expliciet gemeld wordt, wordt een leerling voor 1 dag afgemeld. Mocht hij/zij na het aantal gemelde dag(en) toch nog ziek zijn, dan moet dit nogmaals worden doorgegeven, in ieder geval dus weer op de vierde ziektedag.

Het is daarom niet nodig een betermelding te doen.

 

Ziek worden gedurende de dag

Indien een leerling in de loop van de dag ziek wordt, moet hij/zij zich melden bij de balie. De ouders/verzorgers worden door de balie telefonisch geïnformeerd.
Leerlingen mogen niet ziek naar huis, voordat contact met ouders/verzorgers heeft plaatsgevonden. In uitzonderingsgevallen kan ook contact worden opgenomen met bijvoorbeeld opa/oma of oom/tante.

 

Kortdurend afwezig

De afwezigheid wordt minimaal 1 werkdag van te voren (ná 13.00u) telefonisch kenbaar gemaakt door ouders/verzorgers van de leerling via 043-3526700.

 

Uitzonderlijk verlof

Voor uitzonderlijk verlof (bruiloft, jubileum, verhuizing, rijbewijs, meeloopdagen e.d.) dient uiterlijk een week vóóraf een verlofaanvraag gedaan te worden middels het formulier Verlofaanvraag uitzonderlijk verlof. Dit dient ingeleverd te worden bij het leerlingbureau.
Aanvragen worden beoordeeld door de eigen teamleider. Het formulier met toestemming, of reden van afwijzing ligt twee werkdagen na inleveren weer voor de leerling klaar bij het leerlingbureau.

 

Vakantieverlof wegens specifiek beroep ouders

Voor vakantieverlof wegens specifiek beroep ouders dient uiterlijk twee weken vooraf een verlofaanvraag gedaan te worden middels het formulier vakantieverlof wegens specifiek beroep ouders. Dit dient ingeleverd te worden bij het leerlingbureau.

Aanvragen worden beoordeeld door de locatiedirecteur.

Het formulier, ingeval van afwijzing, ligt twee werkdagen na inleveren klaar bij het leerlingbureau.

 

Verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen

Voor een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wegens gewichtige omstandigheden dient uiterlijk twee weken vooraf een verlofaanvraag gedaan te worden middels het formulier verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wegens gewichtige omstandigheden. De volledig ingevulde aanvraag dient gestuurd te worden naar de afdeling leerplicht van de gemeente waar u woonachtig bent. de schriftelijke toestemming geeft u af bij het leerlingbureau.

 

Medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking medisch handelen