Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Voor de ouderbijdrage maakt LVO gebruik van het systeem WIS Collect, een digitaal systeem dat het hele proces rondom de ouderbijdrage digitaliseert. 

Wij vragen u onderstaande stappen te volgen:

  1. Als u de link opent komt u bij het keuzeformulier specifiek voor uw kind. Op het keuzeformulier kunt u aangeven van welke zaken u voor het huidige schooljaar gebruik wenst te maken. Tevens kunt u de hieraan verbonden kosten direct zien. Ook indien u niets wilt afnemen, verzoeken wij u dit op het formulier aan te geven en af te ronden. 
  2. Daarnaast dient u hier akkoord te gaan met de ‘overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage’ door middel van het zetten van een vink (de bedoelde overeenkomst is via een link te raadplegen). Indien u akkoord gaat met de overeenkomst, dan is er sprake van een betaalverplichting voor hetgeen u aanvinkt.
  3. Vervolgens kunt u aangeven of u de ouderbijdrage in termijnen of ineens wilt betalen en kunt u een betaalwijze kiezen. U ontvangt de PDF-factuur in uw mailbox. Enkele dagen voor het vervallen van de betaaltermijn, ontvangt u automatisch een servicebericht per mail ter herinnering. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen, ontvangt u dit servicebericht vóór het vervallen van elke termijn. LVO werkt niet met automatische incasso; u dient zelf de bankoverschrijvingen uit te voeren of te betalen via de veilige iDEAL-link.

Omdat LVO Maastricht, voor de facturatie, met u communiceert via e-mail is het van belang dat u een wijziging in uw e-mailadres direct doorgeeft aan de leerling administratie of aanpast in Magister.

Voor vragen met betrekking tot de betaling van een factuur omtrent ouderbijdrage, reizen, excursies of activiteiten: stuur dan een e-mail naar debiteuren@lvomaastricht.nl.

Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de schoollocatie van uw zoon of dochter.

 

Stichting leergeld

Kijk hier voor meer informatie over Stichting Leergeld

Www.Guyhouben.Com SMC Fullres 81