FAQ

Informatie over onder andere hoe onze leerlingen worden begeleid, welke vakken er worden aangeboden en hoe groep 8 leerlingen zich kunnen aanmelden voor een proefles, kunt u hieronder vinden in de algemene veelgestelde vragen over het Sint-Maartenscollege.

CSC 0358

Brugklas

Welke brugklas hoort bij welk onderwijsadvies?
Zie link: https://www.sint-maartenscollege.nl/groep-8/welke-brugklas-bij-welk-advies/

Er zijn brugklassen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Is er voor elk van deze onderwijstypes een aparte brugklas?
Het Sint-Maartenscollege heeft voor elk onderwijstype een aparte brugklas.

Kan mijn kind nog ‘overstappen’ wanneer gedurende de brugklasperiode blijkt dat hij/zij eigenlijk beter past bij een ander onderwijstype?
Op- en afstroom is gedurende de schoolcarrière altijd mogelijk in overleg met de directie/docenten.

Hoelang duurt de brugklas?
Wij bieden een tweejarige brugklas aan.

Hoe worden brugklasleerlingen begeleid in (het wennen aan) ‘het middelbare schoolsysteem’?  
O.a. de mentor van de klas neemt de leerling mee in de begeleiding. Zie link: https://www.sint-maartenscollege.nl/groep-8/welke-brugklas-bij-welk-advies/

Kan mijn kind samen met zijn/haar vriendjes in een klas worden ingedeeld?
Bij het indelen van de klassen proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wat is de uiterste datum waarop ik mijn kind aangemeld moet hebben voor deze school? Hoe doe ik dat?
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor onze school vanaf 25 februari 2022:
Zie link:
https://www.sint-maartenscollege.nl/groep-8/aanmelden/

 

School/praktisch

Welke vakken krijgen leerlingen in de brugklas?
De aangeboden vakken die leerlingen in de brugklas krijgen zijn te raadplegen op onze website: https://www.sint-maartenscollege.nl/leerlingen/

Hoeveel uur les krijgen leerlingen in de brugklas?
Het aantal (gemiddelde) lesuren per week staat vermeld op onze website: https://www.sint-maartenscollege.nl/leerlingen/rooster/

Wat zijn de lestijden voor leerlingen in de brugklas?
Wij hanteren een 45-minuten lesrooster en starten om 8.30 uur.

Is de school goed bereikbaar via openbaar vervoer?
Het Sint-Maartenscollege is uitstekend bereikbaar via het openbaar vervoer door haar ligging bij het centraal station.

Hoeveel leerlingen heeft de school in totaal?
Het Sint-Maartenscollege telt ongeveer 1100 leerlingen.

Moeten de boeken en andere leermaterialen die de kinderen nodig hebben, worden gekocht of kunnen ze ook worden gehuurd?
De benodigde boeken stelt het Sint-Maartenscollege beschikbaar op basis van uitleen.

Zijn er laptops beschikbaar voor leerlingen die geen laptop hebben?
Wij beschikken over een beperkte oplage van laptops die aangevraagd kunnen worden.

Welke begeleiding is er voor leerlingen met speciale behoeftes, denk aan dyslexie, etc. (aan te vullen door school)?
Het Ondersteuningsteam begeleidt deze leerlingen. Meer informatie over het Ondersteuningsteam is terug te vinden op onze website: https://www.sint-maartenscollege.nl/leerlingen/ondersteuning/

Biedt het Sint-Maartenscollege ook Engelstalig onderwijs aan (tto)?  
Het Sint-Maartenscollege biedt enkel Nederlandstalig onderwijs aan.

Waar komen de leerlingen vandaan? (welke wijken in Maastricht en welke plaatsen buiten de stad?)
Onze leerlingen komen voornamelijk uit Maastricht en het Heuvelland.

Hoe gaat het Sint-Maartenscollege om met genderneutraliteit?
Op onze school is iedereen van harte welkom!

 

School/identiteit

 De naam Sint-Maartenscollege doet vermoeden dat het een Katholieke school is. Is dat zo?

Informatie over de identiteit van het Sint-Maartenscollege kunt u terugvinden op onze website: https://www.sint-maartenscollege.nl/school/identiteit/

Op de schoolsite (onder Missie) staat dat er wordt gestreefd naar ‘Optimale ontwikkeling creatieve vermogens’ van de leerlingen. Hoe wordt dat gedaan? Tijdens welke vakken en/of activiteiten?
Door middel van onder andere verschillende didactische werkvormen.

Biedt het Sint-Maartenscollege nog extra verrijking aan voor mijn kind?
Wij bieden naast het reguliere lessenaanbod ook keuzevakken aan, zoals sport en sterrenkunde.

Is er een pestprotocol?
Het Sint-Maartenscollege heeft een pestprotocol inclusief 2 anti-pest coördinatoren

Corona

Hoe is het onderwijs in deze Coronatijd geregeld?
Leerlingen volgen online-lessen en de examenleerlingen volgen de lessen fysiek op school volgens de geldende maatregelen.

Indien leerkracht in thuis quarantaine moet gaan de lessen voor leerlingen dan door?
De leerlingen volgen de lessen online.

 

CSC 0388
SMC 15 2019 1 01