Super dat je je bij ons wilt inschrijven voor de brugklas!

 

We hopen je snel te zien op het SMC, dé Mavo - Havo - Atheneum - Gymnasiumschool aan De Groende Loper!

 

Als u uw kind wilt aanmelden voor komend schooljaar, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar s.heiliger@stichtinglvo.nl

 

Aanmeldingen vanaf tweede leerjaar

Voor aanmeldingen vanaf het tweede leerjaar kunt u de betreffende teamleider benaderen.  

Voor het tweede leerjaar, mavo 3 & 4 is dat de heer Lem, emailadres r.lem@stichtinglvo.nl.        

Voor havo 3, 4 & 5 is dat de heer Ruijsch, emailadres w.ruijsch@stichtinglvo.nl 

Voor vwo 3, 4, 5 & 6 is dat mevrouw Hans, emailadres l.hans@stichtinglvo.nl 

Aanmeldingen worden in principe van 1 maart tot en met 15 mei 2022 in behandeling genomen.