14-7-2022

Beste leerlingen,

In de medezeggenschapsraad is er een zetel voor een leerling van onze locatie vrijgekomen. De termijn van Lisa Rensma is verlopen omdat ze geslaagd is op het gymnasium. Je kunt je daarom vanaf nu kandidaat stellen voor de verkiezingen.

De medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege bestaat voor de helft uit leden van het Sint-Maartenscollege en voor de helft uit leden van VMBO-Maastricht. In de MR wordt maandelijks op een donderdagavond vergaderd. Je moet je erop instellen dat je dergelijke vergaderingen goed moet voorbereiden door de bijbehorende stukken door te nemen en vooraf te overleggen met de andere leerling in de MR en met ouders of personeel. Iedere leerling mag zich voor de verkiezingen kandidaat stellen maar gezien de taken zijn het vooral bovenbouwleerlingen die zich kandidaat stellen

Als je meer informatie over het werk in de MR wilt, of je wilt je graag kandidaat stellen. Stuur dan een email naar dhr. Wlazlo, docent op het Sint-Maartenscollege , m.wlazlo@stichtinglvo.nl
of naar Maarten Reuchlin, leerling op het Sint-Maartenscollege, op  sm214211@leerling.sintmaartenscollege.nl

 

De uiterlijke datum voor kandidaatstelling is vrijdag 22 juli.

 

De verkiezingscommissie, Maarten Reuchlin en Martin Wlazlo