13-1-2022

10-01-2022
Oproep voor kandidaatstelling voor de verkiezingen geleding leerlingen MR.


Beste leerlingen,

In de medezeggenschapsraad zijn er twee zetels voor leerlingen van onze locatie gereserveerd. Je wordt in de MR gekozen voor een termijn van 3 jaar. (Of korter als je eerder je diploma haalt of de school verlaat) De termijn Marie-Lotte van de Velden, een van de leerlingen in de MR, loopt af. Je kunt je daarom kandidaat stellen voor de verkiezingen.


De medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege bestaat voor de helft uit leden van het Sint-Maartenscollege en voor de helft uit leden van VMBO-Maastricht. In de MR wordt maandelijks op een donderdagavond vergaderd. Je moet je erop instellen dat je dergelijke vergaderingen goed moet voorbereiden door de bijbehorende stukken door te nemen en vooraf te overleggen met de andere leerling in de MR en met ouders of personeel. Iedere leerling mag zich voor de verkiezingen kandidaat stellen maar gezien de taken zijn het vooral bovenbouwleerlingen die zich kandidaat stellen.

Als je meer informatie over het werk in de MR wil of vragen over de verkiezingen hebt dan kun je daarvoor terecht bij Lisa Rensma, leerling in de MR. Mail: SM212105@leerling.sintmaartenscollege.nl

of bij de heer Wiertz, de voorzitter van de MR Mail: l.wiertz@stichtinglvo.nl .

Als je je kandidaat wil stellen dan kan dat door te mailen naar: mr@sintmaartenscollege.nl De uiterlijke datum voor kandidaatstelling is 20 januari voor 12.00 uur.


De verkiezingscommissie, L. Rensma en L. Wiertz