28-5-2021

 

Opening scholen

Jullie hebben het ongetwijfeld in de media gezien: het kabinet heeft besloten om de scholen weer te openen voor fysieke les aan alle leerlingen tegelijkertijd. Leerlingen hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar, maar wel tot de medewerkers van onze school. Het dringende advies is om alle leerlingen en medewerkers twee keer per week een zelftest te laten doen. We kunnen ons voorstellen dat leerlingen en ouders/verzorgers gemengde gevoelens hebben over de opening van de scholen. Wij willen op een verantwoorde manier met de opening van onze school omgaan. Onze medezeggenschapsraad is betrokken bij de opening van de school. Ook hebben we tijd nodig om op school alles goed te organiseren. Hierbij informeren wij u over hoe we dit willen doen.


Opening

Het kabinet vraagt opnieuw om een aanpassing van alle leerlingen en de medewerkers en van de scholen als organisatie. Dit is niet niks. Voor de meeste leerlingen is fysiek onderwijs het beste en het is zeker goed om de laatste weken tot aan de zomervakantie nog zo goed mogelijk te benutten. Voor de leerlingen is het wel weer een aanpassing in hun leerritme en we willen jullie daarbij zo goed mogelijk begeleiden.


We openen vanaf dinsdag 1 juni onze deuren weer voor alle leerlingen. Voor de lessen waarbij het niet mogelijk blijkt om deze fysiek te organiseren, blijven we digitaal les geven. We vragen om jullie begrip voor de organisatie van de lessen en de aanpassingen in de roosters. De leerlingen ontvangen uiterlijk eind van deze week bericht over hun aangepaste rooster via Somtoday. Leerlingen die in een risicogroep vallen, wordt gevraagd contact op te nemen met de mentor.


Zelftesten

De overheid vraagt aan leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week thuis testen. We willen benadrukken dat zelftesten altijd vrijwillig is. We adviseren de leerlingen wel om twee keer per week thuis en onder begeleiding van een ouder de zelftesten te doen. Zo beperken we samen het risico op besmetting. Mochten ouders/verzorgers en/of de leerling bezwaar hebben tegen de zelftesten of zijn vergeten, dan kan de leerling uiteraard gewoon naar de lessen.
De leerlingen horen binnenkort wanneer en waar zij hun zelftesten kunnen ophalen op school.

Blijft hetzelfde

Deze regels blijven op school gewoon hetzelfde:
- je houdt 1,5 meter afstand van onze medewerkers;
- je wast/desinfecteert je handen regelmatig grondig;
- je draagt je mondkapje bij het verplaatsen binnen het gebouw en als de docent er om vraagt
- Je blijft thuis en gaat naar de GGD als je klachten hebt en/of als je zelftest positief is.

Onze school draagt zorg voor een gezond leerklimaat. De lokalen en andere ruimten worden continu geventileerd. Voor en na de lestijden en tussen lessen door zetten we de ramen en deuren tegenover elkaar open. We vinden het fijn jullie weer allemaal tegelijk te ontvangen op school, ook al snappen we dat dit voor sommigen best spannend is.

Heb je vragen of zorgen, aarzel dan niet en neem contact op met je mentor.
Met vriendelijke groet,
Drs. P. Corsten,
Locatiedirecteur