28-4-2021

Voorstel Motivatietekst Kandidaten Oudergeleding MR

Hieronder treft u een korte voorstel- motievatietekst van de 4 kandidaten, die door hen zelf is opgesteld.

Het online stemformulier wordt via de mail naar u toegestuurd.