19-12-2021

Betreft: Sluiting school


Maastricht, 19 december 2021

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Inde persconferentie van 18 december jl. is een lockdown aangekondigd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen en de druk op de zorg zo veel mogelijk te beperken. De lockdown duurt van zondag 19 december tot en met vrijdag 14 januari. De maatregelen zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid. Een van de maatregelen is dat alle onderwijsinstellingen geslote n worden.

De laatste week voor de kerstvakantie

De geplande fysieke lessen en toetsen van 21 december tot en met 24 december gaan niet door. We plannen de komende week geen online lessen. Onze school is vanaf aanstaande maandag 20 december tot en met 9 j anuari gesloten voor fysieke lessen.
Voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders die een cruciaal beroep hebben is de school wel open tot en met 23 december aanstaande tussen 9.00 en 15.00 uur, op vrijdag 24 december tot 13.00 uur. Wil je gebruikmaken van de noodopvang op school, laat het dan weten aan je mentor of Mevr. Claus, m.claus@stichtinglvo.nl

Ook  als je zaken uit je kluisje wilt halen, kan dat op deze tijdsstippen. Kom wel alleen naar school, niet met een groep.

Na de kerstvakantie

Van 25 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Als het mogelijk is zal de school op 10 januari weer open zijn voor lessen, maar we bereiden ons erop voor dat de lessen op maandag 10 januari misschien online zullen zijn. Het kabinet beslist namelijk op 3 januari of de scholen vanaf 10 januari fysiek weer opengaan of dat de lessen online zullen zijn. We laten je zo snel mogelijk weten wat dit betekent voor de lessen en roosters van de leerlingen, in het bijzonder van de eindexamenleerlingen.

We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze leerlingen zo ontzettend belangrijk is. Het is nu helaas niet anders en ook na de kerstvakantie zetten onze medewerkers alles op alles om de (online) lessen zo goed mogelijk te organiseren.

Wij wensen dat iedereen deze bijzondere tijden in goede verbondenheid en gezondheid doorkomt.

Heel fijne feestdagen en ik sluit af met de hoop op een 2022 waarin we elkaar uiteindelijk weer zonder belemmeringen kunnen ontmoeten.

Paula Corsten
Locatiedirecteur