28-11-2021

Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft gisteren besloten om de scholen open te houden, maar heeft daaraan wel voorwaarden gesteld.
Dit betekent dat we de maatregelen die vanaf zondag 28 november voor de scholen gelden, moeten naleven. Het gaat om de volgende maatregelen:
Het dragen van een mondkapje is vanaf maandagochtend 29 november vanaf het eerste lesuur verplicht voor leerlingen en docenten als zij zich door de school bewegen.
In de klas mag het mondkapje af. De school voorziet niet in mondkapjes, dus neem een mondkapje mee!
De school brengt looproutes aan om afstand te bewaren, de looproutes van vorig jaar worden weer in ere hersteld.
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Wij stellen het wel op prijs als leerlingen voldoende afstand tot de medewerkers houden.
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
Alle leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
En verder de bekende basismaatregelen als handen wassen en zorgen voor voldoende frisse lucht.
We houden u op de hoogte van verdere maatregelen. Voor vragen staan wij u graag te woord.
Meer informatie vindt u op de volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/.../ond.../voortgezet-onderwijs