11-1-2021

Zolang de lockdown duurt, zullen we jullie wekelijks kort verslag doen van onze bevindingen. Ook zullen we de eventuele aanpassingen aan jullie doorgeven.