8-9-2020

Geachte ouders/verzorgers,

In het weekend bereikte ons het bericht dat bij één van onze leerlingen officieel Corona is vastgesteld.
De betreffende leerling verblijft nu in thuisisolatie met het gezin.

 De GGD heeft inmiddels een bron- en contactonderzoek gedaan en is voor vragen en informatie  te bereiken op telefoonnummer: 088-880 5005 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
Wij hebben alle leerlingen van de betreffende laag en docenten geïnformeerd.

Onze school blijft gewoon open, leerlingen die geen Corona-gerelateerde klachten hebben, komen naar school.
De ouderavonden vinden plaats als gepland.

De school volgt strikt de adviezen van het RIVM en de GGD; ofschoon het gebruik van mondkapjes dus niet verplicht wordt gesteld, mogen ze wel worden gedragen in de gangen en de klas.
Dit is een eigen keuze van leerlingen en ouders/verzorgers.

Het gebruik van mondkapjes wordt echter wel vereist tijdens practica. Bovendien mogen docenten, indien dit hen gerust stelt, leerlingen vragen een mondkapje te dragen in de klas.

Tevens dient de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling te allen tijde strikt gerespecteerd te worden.
Wij verzoeken u hier nogmaals aandacht voor te vragen.

Wij vragen u alert te zijn op klachten. Heeft uw kind of iemand uit uw gezin Corona- gerelateerde klachten, verzoeken wij u dit per omgaande te melden bij ons.

Mochten er bijzonderheden zijn dan zullen wij u dat melden.

Heeft u vragen over de situatie op school of specifieke zorgen over uw kind(eren)? Dan kunt u contact opnemen via de mentor van uw zoon of dochter.


Met vriendelijke groet,

Drs. Paula Corsten

Directeur Sint-Maartenscollege