11-9-2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Gisterenmiddag ontvingen wij onderstaand bericht over de huidige situatie rond de bereikbaarheid van Somtoday.
Wij hopen dat hiermee de hardnekkige problemen sinds het begin van het schooljaar snel tot het verleden horen en dat wij allen weer normaal gebruik van Somtoday kunnen maken.

 

 

Somtoday weer bereikbaar

10 september 2020

 Geachte ouders/verzorgers,
Beste leerling,

 

De afgelopen weken was Somtoday slecht bereikbaar.
De grootste aandacht van de firma Topics ging afgelopen periode uit naar het voor leerlingen weer beschikbaar krijgen van Somtoday en het verbeteren van de performance. Dat is gelukt. Sinds gisteren is Somtoday weer bereikbaar en zijn ook de studiewijzer en de leermiddelen weer benaderbaar. 

Bereikbaarheid
De komende periode kan het voorkomen dat Somtoday buiten schooltijden om niet bereikbaar is. Dit doet de firma Topics om de stabiliteit van de software verder te vergroten.

 

Bedankt

Namens de firma Topics willen we jullie bedanken voor jullie geduld.