26-5-2020

Beste leerlingen in de SMC onderbouw,

 

Zoals jullie weten, gaan de scholen op 2 juni weer open. Jullie mentor heeft jullie klas ingedeeld in drie groepjes: A, B of C. Het is de bedoeling dat je alleen naar school komt, op de dag dat jouw groepje staat ingedeeld, de andere dagen heb je gewoon online onderwijs, gelijktijdig met je medeleerlingen in de klas. Als je op school bent, dan blijf je de hele dag in hetzelfde lokaal, zodat je elkaar zo min mogelijk tegenkomt. De docenten wisselen van lokaal.

Ook in school geldt dat je anderhalve meter afstand moet houden, van elkaar en je docenten. Je dient de instructies van de docenten streng in acht te nemen. Er worden looproutes uitgezet, klassen gaan niet allemaal tegelijk uit bij het einde van je schooldag en tijdens de grote pauze. Tijdens de kleine pauzes blijf je in je lokaal, met je docent als surveillant. Bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal desinfecteer je je handen en aan het eind van de dag desinfecteer je je stoel en tafel. De kluisjes mogen niet worden gebruikt, je neemt je jas en tas mee het lokaal in.

 In het bijgaande schema kan je zien wanneer je naar school moet komen. Je blijft het reguliere rooster volgen. Dit schema wordt eveneens op de website geplaatst.

 Je kunt helaas niet zien in Som, wanneer jou groepje naar school moet komen, dit in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd in het nieuwsbulletin.

Wij zijn allemaal blij jullie weer te zien komende week vanaf dinsdag, woensdag of donderdag!