26-5-2020

Beste leerlingen van de SMC bovenbouw,

Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen in het nieuwsbulletin, is het de bedoeling dat jullie vanaf 2 juni gewoon online lessen blijven volgen, omdat het logistiek onmogelijk is om de verschillende clusters in te roosteren en rekening te houden met 1/3 groepen en de eis van anderhalve meter afstand, conform RIVM-richtlijnen. 

We hebben gewoonweg niet genoeg ruimte in het gebouw en de huidige roostersoftware biedt geen mogelijkheden, om alle leerlingen in te roosteren, zonder dat je van lokalen wisselt. Dus je zou in theorie het eerste uur met je stamklas in een lokaal kunnen zitten met 1/3 van de klas voor Nederlands, maar het tweede uur moeten dan bijvoorbeeld twee leerlingen naar scheikunde, drie naar Duits, en drie naar economie. Staan dan de docenten scheikunde, Duits en economie tegelijk voor die groep van tien leerlingen en spreken ze ze om de beurt toe? Wisselen van lokaal mag niet, we kunnen de vereiste afstand op trappen en in gangen, niet garanderen. We zijn sinds de aankondiging van het Kabinet dat de scholen open gaan, al aan het puzzelen, maar we komen er echt niet uit. Dit is dus de reden dat we net als veel scholen in Nederland de bovenbouwleerlingen thuis online les blijven geven. 

 

Mocht de situatie voortduren na de zomervakantie, dan zijn er waarschijnlijk wel oplossingen, omdat het roosterprogramma tegen die tijd zover is ontwikkeld dat de roosters voor onder- en bovenbouw kunnen worden uitgevoerd en we, als het moet, extra lokalen gaan realiseren.

We missen jullie natuurlijk wel heel erg en we kunnen ons voorstellen dat jullie ook elkaar weer graag in levende lijve willen zien. Daarom hebben we de mentoren gevraagd om jullie in te delen in drie groepen, zodat je niet met meer dan tien leerlingen in een lokaal tegelijk zit, zoals dat wettelijk is vereist. In de week van 2 juni zal voor alle bovenbouwleerlingen een mentorles worden georganiseerd volgens het bijgaande rooster. Je krijgt van je mentor te horen, in welke groep A, B of C, je wordt ingedeeld en komt dan naar school op de dag en tijd die op het rooster staat vermeld.

Om te inventariseren welke problemen jullie hebben ondervonden tijdens het thuisonderwijs, vragen we jullie tijdens deze les aan te geven in welke vakken je specifieke ondersteuning nodig hebt, omdat je vindt dat je daarin achter loopt of waarvoor je de stof moeilijk vindt o.i.d.,  zodat de vakdocenten daarop kunnen inspelen. Ook de vakdocenten op hun beurt zullen met jullie indien zij zich zorgen maken, contact opnemen voor extra lessen etc. Deze extra lessen zullen dan op school ingeroosterd worden, naast de reguliere lessen, die gewoon online zullen voortduren. Deze groepen volgen dan niet het schema van A,B en C omdat het in dit geval niet groeps- of cluster-gebonden is. Je krijgt hiervoor dus aparte oproepen.

Natuurlijk is het sociale aspect ook heel belangrijk; graag wil de mentor daarom ook van je weten hoe het voor het overige met je gaat. 

De mentorlessen vinden plaats volgens bijgaand rooster. Dit rooster wordt eveneens op de website geplaatst.

 Wij zijn allemaal blij jullie weer te zien komende week!