28-2-2020

We informeren u graag over de richtlijnen die onze school volgt in het omgaan met het risico op besmetting met het coronavirus.

 

Algemeen

We volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale GGD (Limburg-Noord en Limburg-Zuid) en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze websites kan iedereen nieuws en informatie lezen over het coronavirus. Voor de grensregio’s gelden er momenteel geen andere of extra maatregelen.

De nu geldende richtlijnen van het RIVM zijn hetzelfde als bij een gewone griep. Het is belangrijk is om op school meer aandacht te hebben voor de hygiëne. De handen zijn bij allerhande virusbesmettingen de belangrijkste bron. We attenderen leerlingen en medewerkers er daarom op om de handen regelmatig te wassen met zeep en onder stromend water. We adviseren daarnaast om te niezen/hoesten in de binnenkant van de elleboog en niet in de handen.

Medewerkers en leerlingen die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld (bijvoorbeeld in Duitsland) kunnen gewoon naar school komen. Krijgen zij gezondheidsklachten, dan melden zij zich telefonisch bij de eigen huisarts. We adviseren hen om het advies van de Duitse GGD van Kreis Heinsberg te volgen.

Terug van vakantie

Collega’s en leerlingen die terugkomen uit gebieden waar het coronavirus is vastgesteld kunnen als er geen gezondheidsklachten zijn gewoon naar school komen. Ontwikkelen zich binnen twee weken gezondheidsklachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten, hoesten)? Dan kunnen zij zich telefonisch bij de eigen huisarts melden.