15-12-2020

Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen,


Zoals gisteren door de premier aangekondigd, gaan vanaf morgen, 16 december, alle scholen dicht.
Dit betekent dat wij, net als in het voorjaar, weer online gaan lesgeven conform de maatregelen die voor het VO de komende weken gelden. Voorlopig is de einddatum vastgesteld op maandag 18 januari 2021.
Op dinsdag 12 januari zal hierover landelijk een besluit genomen worden.


Wat betekent dit voor de komende weken?

Toegankelijkheid school

 • De school gaat vanaf 16 december 2020 in ieder geval tot 18 januari 2021 dicht voor leerlingen en personeel, voor zover zij niet noodzakelijk hier aanwezig hoeven te zijn.
 • Morgen, woensdag 16 december en donderdag 17 december, gebruiken we om onderwijs op afstand voor te bereiden, leerlingen en ouders/verzorgers goed te informeren en te zorgen dat we op 4 januari 2021 alles klaar hebben staan; er zullen dus geen lessen meer plaatsvinden vóór de kerstvakantie.
  Door de mentor zal met de leerlingen contact worden opgenomen over hoe zij deze tweede lockdown naar verwachting zullen gaan ervaren en waarbij ze eventueel ondersteuning nodig hebben.
 • Net als gedurende de vorige lockdown, zal voor leerlingen die niet in staat zijn om thuis goed onderwijs te volgen, vanwege welke reden dan ook, de school open zijn. Het Ondersteuningsteam onder leiding van mevrouw Claus coördineert deze opvang.

Organisatie lessen

 • De online lessen zullen dit keer ook weer volgens het huidige lesrooster worden gegeven, zodat de leerlingen het huidige ritme in hun dag kunnen vasthouden.
 • Uit de vorige lockdown-periode is geleerd dat leerlingen en docenten tussen ieder lesmoment wat meer rust nodig hebben dan de vijf minuten die in het fysieke onderwijs daarvoor staat ingeroosterd.
  Over het algemeen zullen de lessen daarom zo’n 30 minuten duren. Het voortdurend werken achter een beeldscherm is veel vermoeiender dan het volgen van fysiek onderwijs.
 • Iedere docent start de les op via MS Teams en registreert de aanwezigheid van de leerlingen. Ook wordt iedere les met de gehele klas afgesloten. Op die manier kunnen we controleren of de leerling tijdens de les aanwezig is.
  Dit is nodig voor de wettelijke leerplicht-registratie.

Communicatiemiddelen

Voor alle leerlingen maken we gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

 • Somtoday: registratie van het huiswerk en eventueel ontvangen van nadere instructies en/of berichten van vakdocenten.
 • Itslearning: voor studiemateriaal en studieplanners.
 • Ms-Teams: voor het volgen van online lessen.
 • School-mail: als primair communicatiemiddel met school en docenten.

Eindexamenkandidaten

 • Er is in de maatregelen een uitzondering gemaakt voor de eindexamenleerlingen; deze mogen tijdens de huidige lockdown gewoon fysiek onderwijs blijven volgen op school.
 • De deelname aan fysiek onderwijs door eindexamenleerlingen is in principe verplicht.
 • Vanwege de incubatietijd na Oud & Nieuw, starten de fysieke lessen voor deze eindexamenleerlingen pas vanaf maandag 11 januari 2021. Daarmee verkleinen we de besmettingsrisico’s;
 • Olympiade, practica en luistertoetsen zullen ook fysiek voortgang vinden na 11 januari 2021. Hiervoor wordt een nieuwe planning gemaakt.

Voorexamens (S-toetsen)

 • Voor leerlingen in de voorexamenklassen, mag er fysiek worden getoetst op locatie.

Inhaaltoetsen onderbouw

 • Dit moment wordt onder voorbehoud verplaatst naar woensdag 20 januari 2021.
  Op 12 januari 2021 worden nieuwe maatregelen vanuit de overheid duidelijk en zullen we deze datum mogelijk nog een keer moeten verplaatsen.

Oudergesprekken

 • De oudergesprekken vinden voortgang zoals gepland, namelijk online.

 

Wij realiseren ons dat we een tijd tegemoet gaan die veel van onze leerlingen en hun ouders en/of verzorgers zal gaan vergen en vragen u niet te schromen contact op te nemen met de mentor van uw kind indien u zorgen heeft.

De school blijft (buiten de kerstvakantie) gewoon telefonisch bereikbaar en er zijn iedere dag medewerkers en leden van de directie aanwezig op school.


Met vriendelijke groet,

Drs. Paula Corsten
Locatiedirecteur Sint-Maartenscollege