4-11-2020

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde maatregelen door de regering rond Corona geldt vanaf vandaag 4 november, 22.00 uur de wettelijke verplichting dat in het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) iedereen een mondkapje buiten de les draagt.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown

Wilt u zo vriendelijk zijn er voor te zorgen dat uw zoon of dochter vanaf morgen 5 november 2020 een mondkapje heeft en gebruikt bij het betreden van het schoolgebouw en tijdens de leswisselingen?

Wij danken u voor uw medewerking.