5-10-2020

Betreft: Rapportage Vragenlijsten over Samenwerking Campus Maastricht-Oost

 

Maastricht, 5 oktober 2020

Beste lezers,

In juni vorig schooljaar is aan u de “Vragenlijst Samenwerking Maastricht-Oost” voorgelegd. Op deze manier wilden ondergetekenden vanuit alle geledingen in Maastricht e.o. informatie ophalen over de wensen en verwachtingen over de samenwerking tussen de drie scholen op de nieuwe campus in Maastricht-Oost.

Wij hebben daarop een redelijke respons gehad en delen hierbij met u de hoofdlijnen. In de bijgevoegde poster zijn de belangrijkste onderdelen met conclusies opgenomen.

Het doet ons deugd dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de wensen van ouders en medewerkers/docenten.

De bevindingen uit deze vragenlijst zullen wij meenemen in het vervolgtraject. Allereerst vinden nu gesprekken plaats tussen de gemeente Maastricht en het bestuur van LVO om tot de definitieve bouwlocatie te komen.

Daarna wordt een zogenaamd “Transitieplan Maastricht-Oost” opgesteld, waarin alle stappen geformuleerd worden die de komende jaren gezet gaan worden om de samenwerking tussen de scholen vorm te geven en het nieuwe gebouw hierop af te stemmen.

In dit Transitieplan wordt ook aangegeven bij welke onderwerpen en in welke fase docenten, ouders/verzorgers, leerlingen en MR-en betrokken worden. Wij hechten aan een goede communicatie met alle betrokkenen, zodat er uiteindelijk een nieuwe brede schoolgemeenschap ontstaat, die gedragen wordt door ons allen.

Wij danken u voor het invullen van de vragenlijst, waardoor we weer een stap verder zijn in onze zoektocht naar het beste onderwijs in Maastricht-Oost.

Wij houden u via de websites van onze scholen en, indien nodig, via extra bulletins op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groeten,

Petra Stuit, VMBO Maastricht

Tim Neutelings, Porta Mosana College

Paula Corsten, Sint-Maartenscollege

 

Poster samenvatting rapportage vragenlijsten