Ondersteuning

Ondersteuningsteam (O-team)

Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft het zorgteam een nieuwe naam: ondersteuningsteam (O-team)

Alle ondersteuningsteams van de VO-scholen in deze regio worden aangestuurd door een overkoepelend orgaan, namelijk het Samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland (SWV). Het SWV ondersteunt scholen bij (het bewaken van de) uitvoering van de Wet Passend Onderwijs.

Het SWV heeft bepaald dat de rol van de O-teams gaat veranderen. Waar de teams voorheen gericht waren op het primair bieden van zorg aan leerlingen (vandaar de naam ‘zorgteam’), dient het accent nu te liggen op het ondersteunen van leerlingen én mentoren/vakdocenten. De naam ‘ondersteuningsteam’ spreekt daarom meer tot de verbeelding.

Alle afspraken die tussen de schoolbesturen en het SWV zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan (Bijlage: ondersteuningsplan 2019-2023). Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de website van het SWV: www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl