Mavo

Mavo op het Sint-Maartenscollege

In het masterplan “Onderwijs in Maastricht” is besloten om een mavo kolom toe te voegen aan het havo-vwo onderwijs op het Sint-Maartenscollege aan de Noormannensingel 50 te Maastricht.

We veranderen vanaf schooljaar 2019-2020 de naam van de opleiding vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) naar mavo. Dit heeft geen gevolgen voor de inhoud van de opleiding. Deze blijft zoals ze nu is. Wettelijk is er dus geen verschil tussen vmbo-tl en mavo. Leerlingen die straks eindexamen mavo doen, krijgen een diploma vmbo-tl. Hiermee kunnen ze doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo of naar het havo. De naam mavo geeft duidelijker aan dat we leerlingen klaarstomen voor zowel het mbo als het havo. Met deze naamsverandering spelen we in op de landelijke trend.

Het vormen van een aparte mavo-kolom biedt de kans een opleiding in te richten toegespitst op de leerlingen met een TL advies en de leerling met een TL-HAVO advies.

Advies

Kader-TL

TL

TL-HAVO

HAVO

 

 

 

 

 

Plaatsing

MAVO

MAVO

MAVO/HAVO

HAVO

De mavo zal niet alleen voor een diploma opleiden, maar de leerlingen ook binnen het reguliere curriculum een aantal extra’s meegeven. Deze extra’s moeten de leerlingen uitdagen en meer ruimte bieden voor maatwerk. Deze extra’s kunnen gevonden worden in een goede doorstroom naar de havo, een goede voorbereiding op het mbo of extra aandacht voor techniek en bèta vakken.

 MAVO – het verloop

Leerjaar 1: Brugperiode

Instroom mogelijk volgens bovenstaand schema. Na het eerste jaar is zowel op- als afstroom mogelijk. Naar verwachting zal de grootste groep doorstromen naar leerjaar 2 MAVO.

Leerlingen die moeite hebben met de kernvakken, Nederlands, Engels, wiskunde krijgen ondersteuningslessen. Deze worden gegeven door vakdocenten.

Leerjaar 2: Brugperiode

In klas 2 wordt gestart met de loopbaanbegeleiding. Leerlingen dienen in klas 2 immers een keus te maken tussen verschillende vakken. Aan het eind van dit schooljaar zal de studierichting definitief worden vastgesteld. MAVO – HAVO –VMBO.

In leerjaar 3 en 4 worden de leerlingen gericht voorbereid op de overstap naar het mbo of de bovenbouw van de havo. Diverse modules worden aangeboden die te maken hebben met de verschillende sectoren in het mbo. Daarnaast werken de leerlingen aan hun persoonlijke competenties.

De docenten van de mavo-kolom bieden een uitdagende, motiverende, dynamische en veilige leeromgeving voor de TL-leerling met grenzeloze ambitie. Met het vmbo-TL diploma, waar de mavo-aan ten grondslag ligt, wordt een goede basis gelegd om door te stromen naar de havo of het mbo.